افتتاح مرکز داده های دانشگاه

  • دوشنبه, 28 تیر,1395
مرکز داده های دانشگاه سیستان و بلوچستان در بهمن ماه 94 به دست مقام عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر فره...