اطلاعیه ها

  • تغییر رمز عبور اینترنت افراد به کدملی شخص از تاریخ94/7/13

  • تغییر میزان حجم ترافیک اینترنت کارکنان به 2گیگ در هفته از تاریخ 95/8/8


قابل توجه اعضای هئیت علمی،کارکنان و دانشجویان دانشگاه :


 

اعضای هیئت علمی

اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه جهت انجام هرگونه عملیات مربوط به نام کاربری و رمز عبور اینترنتی خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

/http://itc.usb.ac.ir/stuacc/reg

کارکنان دانشگاه

کارکنان محترم دانشگاه جهت انجام هرگونه عملیات مربوط به نام کاربری و رمز عبور اینترنتی خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

/http://itc.usb.ac.ir/stuacc/reg

دانشجویان دکتری

دانشجویان محترم مقطع دکتری جهت انجام هرگونه عملیات مربوط به نام کاربری و رمز عبور اینترنتی خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

/http://itc.usb.ac.ir/staffacc/user

دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد جهت انجام هرگونه عملیات مربوط به نام کاربری و رمز عبور اینترنتی خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

/http://itc.usb.ac.ir/staffacc/user

دانشجویان کارشناسی

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی جهت انجام هرگونه عملیات مربوط به نام کاربری و رمز عبور اینترنتی خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

/http://itc.usb.ac.ir/staffacc/user

پست الکترونیک

اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان محترم جهت دریافت پست الکترونیک دانشگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید و ثبت نام نمایید

/http://reg.usb.ac.ir