خدمات واحد پشتیبانی فنی
شروع بکار و خدمات رساني اين بخش، همزمان با تاسيس و آغاز فعاليت مرکز انفورماتيک دانشگاه ، شروع گرديد و اين بخش کليه   خدمات سخت افزاري دانشکده ها و قسمتهاي مختلف دانشگاه را بر عهده دارد که در ذیل به بخشی از آنها اشاره می گردد:

 • ارايه مشاوره در امور فني و سخت افزار رایانه
 • كنترل و نظارت بر خريد تجهيزات رايانه‌اي
 • تحقيق و كارشناسي در خصوص فناوريهاي سخت‌افزاري جديد و مورد نياز دانشگاه
 • تحقيق در مورد تعمير و پشتيباني تجهيزات جديد و خاص
 • تعميرات و پشتيباني تجهيزات رايانه‌اي مركز و آن بخش از تعميرات دانشكده‌ها كه در محل قابل انجام نباشد
 • مراجعه به دانشكده‌ها در مواقع ضروري و رفع نياز آنها در محل
 • كمك به جذب نيروهاي متخصص امور رايانه مورد نياز دانشكده‌ها (شناسايي افراد مستعد، مصاحبه اوليه، معرفي)
 • ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با متصديان امور رايانه دانشكده‌ها و واحدها
 • اطلاع رساني به كاربران شبكه در خصوص شناسه‌ها و سرويسها و پاسخگويي به مراجعات آنها
 • پشتیبانی از سیستم های سمعی و بصری واحد های مختلف دانشگاه

 از جمله خدمات ارائه شده توسط این واحد در طی سال گذشته:

 •  تجهیز سایت ها و مراکز دانشگاه با افزایش ۱۱۰ دستگاه کامپیوتر جدید با مشخصات روز ( Mini PC ، ALL IN One ، Thin Client )به کامپیوترهای مجموعه.
 • خرید آنتی ویروس کاسپراسکی ۲۰۰ کاربره
 • تجهیز کلاسهای دانشگاه به ۲۰ دستگاه ویدئو پروژکتور جدید