دات نت نیوک
مدیر فناوری اطلاعات
دکتر احمد بختیاری شهری
مدیریت

درجه : استادیار
شماره داخلی : 6400
شماره مستقیم : 31136400 54 98+
پست الکترونیک : bakhtiyari@ece.usb.ac.ir