همکاران
مهندس احسان دانشور
مدیر طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری


تلفن داخلی: 6488
تلفن مستقیم: 31136488

پست الکترونیک: e.daneshvar@itc.usb.ac.ir
مهندس عبدالسلام دهواری
کارشناس طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری


تلفن داخلی: 6876
تلفن مستقیم: 31136876

پست الکترونیک: asd.dehvari@itc.usb.ac.ir 
مهندس اعظم غلامی
کارشناس طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری


تلفن داخلی: 6233
تلفن مستقیم: 31136233

پست الکترونیک: a_gholami@itc.usb.ac.ir
مهندس سروش علی آبادی
کارشناس فناوری اطلاعات در دفتر تهران
 

تلفن داخلی: 6907
تلفن مستقیم: 31136907

پست الکترونیک: aliabadi@itc.usb.ac.ir
زهرا نخعی مقدم
کارشناس پشتیبانی سامانه هاتلفن داخلی: 6455
تلفن مستقیم: 31136455

پست الکترونیک: znakhaei@itc.usb.ac.ir
 
 
 
خدمات

شروع بکار و خدمات رساني اين بخش، همزمان با تاسيس و آغاز فعاليت مرکز انفورماتيک دانشگاه ، شروع گرديد و اين بخش کليه خدمات نرم افزاري دانشکده ها و قسمتهاي مختلف دانشگاه را بر عهده دارد.

 

از خدمات اين واحد به موارد زير مي توان اشاره نمود:

    * طراحی و پیاده سازی وب سایت جدید دانشگاه با آخرین فناوری های روز.
    * طراحی و پیاده سازی سامانه چند رسانه ای دانشگاه.
    * طراحی و پیاده سازی سامانه اعضاء هیات علمی.
    * توسعه سامانه های دانشجویی.
    * طراحی و پیاده سازی سامانه انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه.
    * طراحی و پیاده سازی پورتال جدید مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه.

 

پروژه های واحد طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری
 • * راه اندازی سایت آپا ( بهمن94)
 • * راه اندازی ماژول مکاتبات سامانه چارگون ( 96/3/1)
 • * راه اندازی ماژول پرسنلی سامانه چارگون ( 96/6/1)
 • * راه اندازی ماژول حضور و غیاب سامانه چارگون ( 96/7/1)
 • * راه اندازی وب سایت جدید دانشگاه (96/7/1)
 • * ماژول خبری وب سایت دانشگاه (96/7/1)
 • * ماژول اسناد (96/7/1)
 • * راه اندازی وب سایت لاتین دانشگاه سیستان و بلوچستان (96/7/1)
 • * راه اندازی سامانه محاسبات سریع (96/7/5)
 • * ماژول سیلابس (96/9/1)
 • * ماژول فارغ التحصیلان (96/9/1)
 • * ربات تلگرام مدیریت حساب کاربری اینترنت (96/10/1)
 • * ماژول کارورزی (96/11/1)
 • * راه اندازی ماژول حقوق و دستمزد سامانه چارگون ( 96/11/1)
 • * راه اندازی ماژول مالی سامانه چارگون ( 96/11/7)
 • * راه اندازی سایت ITC دانشگاه سیستان و بلوچستان (96/12/1)
 •