شماره: 3
1396/11/20
مشاهده آرشیو احکام شخصی
مشاهده آرشیو احکام شخصی

اساتید و کارکنان دانشگاه با استفاده از این راهنما بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحد کارگزینی آرشیو احکام شخصی خود را مشاهده، چاپ و ذخیره نمایند.


جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

حق انتشار محفوظ است ©