شماره: 5
1398/01/20
تایید احکام شخصی
تایید احکام شخصی

اساتید و کارکنان دانشگاه با استفاده از این راهنما بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحد کارگزینی امکان تایید احکام شخصی خود را پیدا می کنند.

جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

حق انتشار محفوظ است ©