شماره: 6
1398/01/20
تنظیمات اینترنت اکسپلورر (چارگون)
تنظیمات اینترنت اکسپلورر (چارگون)

اساتید و کارکنانی که از دیدگاه 4 استفاده می نمایند. با کمک این راهنما تنظیمات اینترنت اکسپلورر را میتوانند انجام دهند.


جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

حق انتشار محفوظ است ©