پورتال مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 03 اردیبهشت 1398

راهنمای استفاده از تلفن دانشگاه

با ورود به سایت دانشگاه ( www.usb.ac.ir ) به انتهای صفحه رفته و روی دکمه «راهنمای تلفن دانشگاه» کلیک نمایید.