Empty
Click + to add content
راهنمای ثبت نام در پایگاه علمی ORCID
 

راهنمای ثبت نام در پایگاه علمی ORCID

ﺳﻪشنبه، 07 تیر 1401 | Article Rating

ORCID یک کد شناسایی متشکل از حروف و عدد برای تمایز بین محققان است. ORCID یک سازمان غیرانتفاعی، برای شناسایی همه کسانی است که در تحقیقات، دانش و نوآوری مشارکت میکنند، به صورت یکتا شناسایی شده و بین فعالیتهای علمی آنها با شناسهشان ارتباط برقرار می کند.

• برای محققان ORCID یک شناسه دیجیتال دائم برای شما فراهم میکند، تا از طریق در هم آمیختن جریانهای اصلی کار تحقیقاتی، مثل ارسال مقالات علمی و دریافت گرند، ارتباط خودکار میان شما و همکارا نتان فراهم میکند، تا کار شما تشخیص داده شود و از سایر محققانی که نام مشابهی با شما دارند متمایز شوید.

به پیوست راهنمای ثبت نام در این پایگاه علمی برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است.

تصاویر
  • راهنمای ثبت نام در پایگاه علمی ORCID
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
فایل های پیوست