Empty
Click + to add content
راهنمای ثبت نام در Research Gate
 

راهنمای ثبت نام در Research Gate

شنبه، 11 تیر 1401 | Article Rating

پیامی که خود شبکه اجتماعی ریسرچ‏گیت در صفحه اول خود قرار داده است نشانگر این هدف است”دانش علمی را کشف کنید و خودتان را برای دیگران قابل مشاهده کنید”. بسیاری از محققان و دانشمندان جهت تثبیت جایگاه خود به عنوان یک صاحب‏ نظر در زمینه علمی خاص، از این شبکه اجتماعی استفاده می‏کنند.

از جمله امکاناتی که این شبکه در اختیار پژوهشگران قرار می‏دهد از جمله: همکاری مؤثر و کارآمد با یکدیگر، معرفی محقق از طریق پروفایل دانشگاهی، شبکه‏ سازی و برقراری ارتباط، روزآمد ماندن، فعالیت روی پروژه ‏های مشترک، دنبال کردن مقالات دیگران و خود، دنبال کردن سؤال‏ها و پاسخ‏ها، مقایسه پاسخ‏ها و ارجاع‏ های مقالات اشاره نمود. ریسرچ ‏گیت را در ردیف سایت‏های آگاهی‏ رسانی پژوهشی دسته‏ بندی نموده ‏اند. این سایت‏ها، امکاناتی جهت به روز ماندن محقق در ارتباط با اخبار شبکه و زمینه پژوهشی وی، اجازه ساخت پروفایل تخصصی، دستیابی به اطلاعاتی در مورد علائق و کارهای جاری محقق و همچنین ردیابی کاربران دیگری که در زمینه فعالیت وی کار می‏کنند را امکان‏ پذیر می‏سازند.

در ادامه این مقاله فایل راهنمای ثبت نام قرار داده شده است.

تصاویر
  • راهنمای ثبت نام در Research Gate
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
فایل های پیوست