Empty
Click + to add content
تاریخ انتشار: شنبه 11 تیر 1401
راهنمای ثبت نام در پایگاه علمی Scopus

  راهنمای ثبت نام در پایگاه علمی Scopus

امتیاز: Article Rating

اشکالات موجود در پروفایل اساتید و پژوهشگران دانشگاه، مانند شیوه نگارشی متعدد اسامی افراد، ادغام مقالات نویسندگان افراد با اسامی مشابه، اشکال در وابستگی دانشگاهی، دیده نشدن برخی از مقالات افراد و ... که موجب می شود شاخص های علم سنجی اشتباه استخراج شود. برای این منظور بایستی مطابق مراحلی را که به پیوست این مطلب آمده است را طی نموده تا بتوان پروفایل پژوهشگران را در این پایگاه اصلاح نمود و یا پروفایل جدید ایجاد کرد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • راهنمای ثبت نام در پایگاه علمی Scopus
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز