Empty
Click + to add content
راهنمای ثبت نام در Google Scholar
 

راهنمای ثبت نام در Google Scholar

شنبه، 11 تیر 1401 | Article Rating

گوگل اسکالر راه ساده ای برای نویسندگان فراهم میکند تا انتشارات دانشگاهی خودرا به نمایش بگذارند. میتوانید بررسی کنید چه کسی به مقالات شما استناد می کند، استنادات را در طول زمان ترسیم کنید و چندین معیار استناد را محاسبه کنید.همچنین می توانید نمایه خود را عمومی کنید تا زمانی که افراد نام شما را جستجو میکنند در نتایج google scholar ظاهر شود.

بهتر از همه راه اندازی سریع و نگهداری ساده آن است، حتی اگر صدها مقاله نوشته اید و حتی اگر نام شما توسط چندین محقق مختلف به اشتراک گذاشته شده باشد.

شما می توانید گروه هایی از از مقالات مرتبط را اضافه کنید نه فقط یک مقاله در یک زمان ، معیار های استناد شما به طور خودکار محاسبه و بروزرسانی می شوند زیرا گوگل اسکالر استناد جدیدی به کار شما در وب پیدا میکند. شما میتوانید انتخاب کنید که فهرست مقالاتتان به طور خودکار به روز رسانی شود یا خودتان به روز رسانی ها را مرور کنید، یا هر زمان که بخواهید بصورت دستی بروزرسانی کنید.

پژوهشگران محترم در ادامه با مشاهده راهنمای ثبت نام در پایگاه علمی Google Scholar می توانید به راحتی در این پایگاه علمی ثبت نام نمایید.

تصاویر
  • راهنمای ثبت نام در Google Scholar
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری