اخبار

دانلود لینک های وصله های امنیتی ویندوز برای باج افزار Wannacry

دانلود لینک های وصله های امنیتی ویندوز برای باج افزار Wannacry

مايكروسافت لينك های دانلود وصله هاي امنيتي MS17-010 در خصوص باج افزار Wannacry را منتشر كرد.

https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks

لطفا جهت دریافت دستورالعمل اقدامات عملی جهت پیشگیری و مقابله با باج‌ افزار Wannacry به سند ذیل مراجعه فرمایید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست