اخبار

فعالسازی اینترنت

فعالسازی اینترنت

برای فعال سازی اینترنت، وارد سامانه گلستان شده و مسیر زیر را دنبال کنید. سپس...

جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

امتیاز به خبر :