اخبار

راه اندازی سامانه رفاهی دانشگاه سیستان و بلوچستان

راه اندازی سامانه رفاهی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جهت اطلاع رسانی صحیح، سریع و شفاف به همه همکاران دانشگاهی و استفاده از تسهیلات رفاهی دانشگاه، مدیریت فناوری اطلاعات اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه رفاهی دانشگاه نموده است.

جهت اطلاع رسانی صحیح، سریع و شفاف و بهره مندی همه همکاران دانشگاهی از تسهیلات رفاهی دانشگاه، مدیریت فناوری اطلاعات اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه رفاهی دانشگاه نموده و آن را در اختیار ستاد رفاهی قرار داده است که با مراجعه به آدرس https://usb.ac.ir/refah می توانید از تسهیلات در نظر گرفته شده مطلع گردید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط