اخبار

مشاهده آرشیو احکام شخصی

مشاهده آرشیو احکام شخصی

اساتید و کارکنان دانشگاه با استفاده از این راهنما بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحد کارگزینی آرشیو احکام شخصی خود را مشاهده، چاپ و ذخیره نمایند.

جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست