اخبار

تنظیمات اینترنت اکسپلورر (چارگون)

تنظیمات اینترنت اکسپلورر (چارگون)

اساتید و کارکنانی که از دیدگاه 4 استفاده می نمایند. با کمک این راهنما تنظیمات اینترنت اکسپلورر را میتوانند انجام دهند.

جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست