اخبار

(آرشیو ماه اردیبهشت 1396)

فیلم های آموزشی سیستم اتوماسیون اداری چارگون

فیلم های آموزشی سیستم اتوماسیون اداری چارگون

فیلم های آموزشی سیستم اتوماسیون اداری چارگون برای راهبران و کارشناسان را می توانید از این قسمت دانلود نمایید.
دانلود لینک های وصله های امنیتی ویندوز برای باج افزار Wannacry

دانلود لینک های وصله های امنیتی ویندوز برای باج افزار Wannacry

مايكروسافت لينك های دانلود وصله هاي امنيتي MS17-010 در خصوص باج افزار Wannacry را منتشر كرد.