اخبار

(آرشیو ماه خرداد 1398)

اجرای فاز دوم اتصال فیبرنوری به منازل

این پروژه با هدف تغییر بستر ارتباطی فرسوده (کابل مسی مربوط به 40سال قبل) و کاهش اختلالات در اینترنت مجتمع مسکونی، یکی از مهم ترین برنامه های راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.