Empty
Click + to add content

چارگون

راهنمای گزارشات ترددها و حضور و غیاب در سامانه چارگون
روش اخذ گزارشات مربوط به حضور و غیاب در سامانه چارگون با عنوان گزارش عملکرد شخص بر اساس روز 
ﺳﻪشنبه، 19 بهمن 1400 - 09:26
راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
راهنمای ثبت درخواست مرخصی روزانه و مرخصی ساعتی(پاس شخصی) در سامانه چارگون 
ﺳﻪشنبه، 19 بهمن 1400 - 09:02
تایید احکام شخصی
اساتید و کارکنان دانشگاه با استفاده از این راهنما بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحد کارگزینی امکان تایید احکام شخصی خود را پیدا می کنند.
ﺳﻪشنبه، 20 فروردین 1398 - 07:36
تنظیمات اینترنت اکسپلورر (چارگون)
اساتید و کارکنانی که از دیدگاه 4 استفاده می نمایند. با کمک این راهنما تنظیمات اینترنت اکسپلورر را میتوانند انجام دهند.
ﺳﻪشنبه، 20 فروردین 1398 - 07:35
تنظمیات word برای سامانه چارگون
برای مشاهده فایل، به پیوست مراجعه نمایید.
ﺳﻪشنبه، 20 فروردین 1398 - 07:29
سامانه کارآموزی
راهنمای استفاده از ثبت نام در سامانه کارآموزی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در دسترس می باشد.
شنبه، 21 بهمن 1396 - 00:55
مشاهده آرشیو فیش حقوقی
اساتید و کارکنان دانشگاه با استفاده از این راهنما بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحد مالی آرشیو فیش حقوقی خود را مشاهده، چاپ و ذخیره نمایند.
شنبه، 21 بهمن 1396 - 00:16
مشاهده آرشیو احکام شخصی
اساتید و کارکنان دانشگاه با استفاده از این راهنما بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحد کارگزینی آرشیو احکام شخصی خود را مشاهده، چاپ و ذخیره نمایند.
جمعه، 20 بهمن 1396 - 23:13