به نام خدا
همکاران گرامی با سلام و احترام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران در ماه مهمانی خدا، پیرو نامه شماره ۲۱۹۹ / ۳۰۰ / ۹۹۲ مورخ ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۹ و نامه شماره ۲۶۸۰ / ۳۰۰ / ۹۹۲ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۹ انتخابات روسای دانشکده های ذیل که دارای حد نصاب لازم تعداد کاندیداها می باشند به شرح ذیل:
۱- دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
۲- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۳- دانشکده مدیریت و اقتصاد
بصورت اینترنتی از ساعت ۸ تا ۱۳ روز سه شنبه ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۹ برگزار می گردد.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

نتیجه انتخابات روسای دانشکده ها