کنترل موجودی انبار

بررسی و کنترل موجودی انبار در انتهای هر سال همزمان با انبارگردانی سالانه

پذیرش و ثبت کالاهای مصرفی و غیر مصرفی

ثبت و تحویل کالاهای مصرفی و غیر مصرفی در ماژول لجستیک سامانه چارگون

کنترل ورود و خروج کالا

ثبت کالای وارد شده در فهرست اموال در اختیار فناوری اطلاعات و صدور حواله جهت خروج کالای تحویل داده شده

انبار فناوری اطلاعات

انبار فناوری اطلاعات مکانی برای نگهداری کالاهای مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز جهت پشتیبانی و نگهداری شبکه گسترده و سیستم های کامپیوتری مورد استفاده کاربران پرشمار دانشگاه می باشد و همچنین چنانچه در جهت توسعه فناوری اطلاعات، تجهیزات و ملزوماتی پس از طی فرایند خرید تهیه گردد در این انبار نگهداری می گردد.

از وظایف حوزه انبارداری فناوری اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پذیرش و ثبت کالاهای مصرفی و غیر مصرفی
  • قفسه بندی، جایگذاری و تعیین مکان مطمئن و مناسب برای کالاها
  • کنترل موجودی انبار
  • کنترل ورود و خروج کالا
  • انجام فرآیند تحویل کالا پس از کسب مجوزهای لازم