خدمات اساتید

در این قسمت لینک های پرکاربرد در خصوص سامانه های مورد استفاده اساتید جهت دسترسی راحت تر قرار داده شده است.

مدیریت حساب کاربری اینترنت

اساتید از طریق لینک زیر حساب کاربری اینترنت خود را مدیریت کنند .

مدیریت حساب کاربری

مشاهده ترافیک مصرفی

اساتید می توانند از طریق لینک زیر ترافیک مصرفی اینترنت خود را مشاهده نمایند.

مشاهده ترافیک مصرفی

بازیابی کلمه عبور ایمیل دانشگاهی

اساتید از طریق لینک زیر امکان بازیابی کلمه عبور ایمیل خود را دارند.

بازیابی کلمه عبور

سامانه اتوماسیون اداری

اساتید از طریق لینک زیر امکان دسترسی به سامانه اتوماسیون اداری را دارند.

لینک اتوماسیون اداری

سامانه آموزشی گلستان

اساتید از طریق لینک زیر امکان دسترسی به سامانه آموزشی گلستان را دارند.

لینک سامانه گلستان

سامانه مدیریت یادگیری

اساتید از طریق لینک زیر امکان دسترسی به سامانه مدیریت یادگیری را دارند.

لینک سامانه مدیریت یادگیری

سامانه برنامه ریزی آموزشی بوستان

اساتید از طریق لینک زیر امکان دسترسی به سامانه بوستان را دارند.

لینک سامانه بوستان

ثبت نام فیبر نوری کوی اساتید

اساتید از طریق لینک زیر امکان ثبت نام فیبر نوری منازل خود را دارند.

لینک ثبت نام

سامانه سمینارها و همایش ها

اساتید از طریق لینک زیر به سامانه سمینارها و همایش ها دسترسی دارند.

لینک سامانه سمینارها

سامانه تایید احکام شخصی

اساتید از طریق لینک زیر امکان تایید احکام شخصی خود را با مرورگر ie دارند.

لینک تایید احکام

پرتال نشریات

اساتید از طریق لینک زیر امکان دسترسی به پرتال نشریات دانشگاه را دارند.

لینک پرتال نشریات

نرم افزار Any Desk

اساتید از طریق لینک زیر امکان دانلود نرم افزار Any Desk را دارند.

لینک دانلود نرم افزار

دانلود VPN

اساتید از طریق لینک زیر جهت دانلود VPN اقدام کنند .

لینک دانلود

راهنمای ایجاد VPN

اساتید می توانند از طریق لینک زیر راهنمای ایجاد VPN را مشاهده نمایند.

راهنمای ایجاد VPN