خدمات کارکنان

در این قسمت لینک های پرکاربرد در خصوص خدمات کارکنان جهت دسترسی راحت تر قرار داده شده است.

مدیریت حساب کاربری اینترنت

کارکنان امکان مدیریت حساب کاربری اینترنت خود را دارند.

مدیریت حساب کاربری

سامانه آموزش کارکنان

کارکنان از طریق لینک زیر به سامانه آموزش کارکنان دسترسی دارند.

لینک سامانه آموزش کارکنان

سامانه اتوماسیون اداری

کارکنان از طریق لینک زیر به سامانه اتوماسیون اداری دسترسی دارند.

لینک اتوماسیون اداری

سامانه تایید احکام شخصی

کارکنان از طریق لینک زیر با مرورگر ie می توانند احکام شخصی خود را تایید نمایند.

لینک سامانه تایید احکام

بانک نرم افزاری

کارکنان از طریق لینک زیر به بانک نرم افزاری دانشگاه دسترسی دارند.

دانلود نرم افزار

دانلود نرم افزار Any Desk

کارکنان می توانند از طریق لینک زیر نرم افزار Any Desk را دانلود نمایند.

دانلود نرم افزار

مشاهده ترافیک مصرفی

کارکنان می توانند از طریق لینک زیر میزان ترافیک مصرفی اینترنت خود را مشاهده نمایند.

مشاهده ترافیک مصرفی

دانلود VPN

کارکنان از طریق لینک زیر جهت دانلود VPN اقدام کنند .

لینک دانلود

راهنمای ایجاد VPN

کارکنان می توانند از طریق لینک زیر راهنمای ایجاد VPN را مشاهده نمایند.

راهنمای ایجاد VPN