خدمات دانشجویان

در این قسمت لینک های پرکاربرد در خصوص خدمات اینترنتی دانشجویان جهت دسترسی راحت تر قرار داده شده است.

ثبت نام اینترنت دانشجویان

دانشجویان امکان ثبت نام جهت دریافت کاربری اینترنت را دارند.

ثبت نام اینترنت

مدیریت حساب کاربری اینترنت

دانشجویان امکان مدیریت حساب کاربری اینترنت خود را دارند.

مدیریت حساب کاربری

مشاهده ترافیک مصرفی اینترنت

دانشجویان امکان مشاهده ترافیک مصرفی اینترنت خود را دارند.

مشاهده ترافیک

فعال سازی اینترنت دانشجویان

دانشجویان گرامی جهت فعالسازی کاربری اینترنت خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

فعال سازی اینترنت

بازیابی کلمه عبور اینترنت دانشجویان

دانشجویان گرامی به منظور بازیابی کلمه عبور اینترنت خور از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

بازیابی کلمه عبور

ثبت نام ایمیل دانشگاهی

دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد امکان دسترسی به پست الکترونیک را دارند.

ثبت نام ایمیل

بازیابی کلمه عبور ایمیل دانشجویان

دانشجویان گرامی جهت بازیابی کلمه عبور پست الکترونیک خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

بازیابی کلمه عبور

ثبت نام سامانه تغذیه دانشجویان

سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه سیستان و بلوچستان

ثبت نام سامانه تغذیه

راهنمای درخواست سرویس

راهنمای درخواست سرویس در این قسمت قابل دسترس است.

راهنمای درخواست سرویس

راهنمای ثبت نام کاربری اینترنت

راهنمای ثبت نام کاربری اینترنت در این قسمت قابل دسترس است.

راهنمای ثبت نام اینترنت

راهنمای ثبت نام ایمیل دانشجویی

راهنمای ثبت نام ایمیل دانشجویی در این قسمت قابل دسترس است.

راهنمای ثبت نام ایمیل

دانلود VPN

دانشجویان از طریق لینک زیر جهت دانلود VPN اقدام کنند .

لینک دانلود

راهنمای ایجاد VPN

دانشجویان می توانند از طریق لینک زیر جهت دانلود راهنمای VPN اقدام کنند .

لینک دانلود