دانشجویانی که آدرس ایمیل خود را در سیستم گلستان تکمیل نموده اند کد تایید به ایمیل آنها نیز ارسال می گردد.
اطلاعات کاربری جدید برای شما پیامک گردید.
مدیریت حساب کاربری اینترنت