تنها دانشجویانی می توانند حساب کاربری ایمیل ایجاد نمایند که در سامانه آموزشی گلستان ، در ترم تحصیلی جاری دارای انتخاب واحد باشند.
دانشجویانی که آدرس ایمیل خود را در سیستم گلستان تکمیل نموده اند کد تایید به ایمیل آنها نیز ارسال می گردد.
@pgs.usb.ac.ir
ایمیل شما با موفقیت ایجاد گردید.
اطلاعات ایمیل برای شما پیامک گردید.

ورود به ایمیل
توجه: نام کاربر و کلمه عبور را دقیقا مانند آنچه که در اختیار شما قرار گرفته وارد کنید (به حروف بزرگ و کوچک حساس است.)
پس از اولین ورود باید کلمه عبور پیامک شده را تغییر دهید.
سياست كلمه عبور: حداقل طول 8 كاراكتر و حاوي حداقل يك حرف بزرگ انگليسي حداقل يك حرف كوچك انگليسي و حداقل يك عدد