Empty
Click + to add content
(آرشیو ماه بهمن 1400)
راهنمای گزارشات ترددها و حضور و غیاب در سامانه چارگون
 

راهنمای گزارشات ترددها و حضور و غیاب در سامانه چارگون

ﺳﻪشنبه، 19 بهمن 1400 - 09:26

روش اخذ گزارشات مربوط به حضور و غیاب در سامانه چارگون با عنوان گزارش عملکرد شخص بر اساس روز

راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
 

راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون

ﺳﻪشنبه، 19 بهمن 1400 - 09:02

راهنمای ثبت درخواست مرخصی روزانه و مرخصی ساعتی(پاس شخصی) در سامانه چارگون