Empty
Click + to add content

(آرشیو ماه بهمن 1400)

راهنمای گزارشات ترددها و حضور و غیاب در سامانه چارگون
روش اخذ گزارشات مربوط به حضور و غیاب در سامانه چارگون با عنوان گزارش عملکرد شخص بر اساس روز 
ﺳﻪشنبه، 19 بهمن 1400 - 09:26
راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
راهنمای ثبت درخواست مرخصی روزانه و مرخصی ساعتی(پاس شخصی) در سامانه چارگون 
ﺳﻪشنبه، 19 بهمن 1400 - 09:02