Empty
Click + to add content

(آرشیو ماه اردیبهشت 1396)

فیلم های آموزشی سیستم اتوماسیون اداری چارگون
فیلم های آموزشی سیستم اتوماسیون اداری چارگون برای راهبران و کارشناسان را می توانید از این قسمت دانلود نمایید.
چهارشنبه، 27 اردیبهشت 1396 - 23:27
دانلود لینک های وصله های امنیتی ویندوز برای باج افزار Wannacry
مايكروسافت لينك های دانلود وصله هاي امنيتي MS17-010 در خصوص باج افزار Wannacry را منتشر كرد.
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1396 - 00:33