Empty
Click + to add content
(آرشیو ماه خرداد 1398)
 

اجرای فاز دوم اتصال فیبرنوری به منازل

ﺳﻪشنبه، 21 خرداد 1398 - 13:52

این پروژه با هدف تغییر بستر ارتباطی فرسوده (کابل مسی مربوط به 40سال قبل) و کاهش اختلالات در اینترنت مجتمع مسکونی، یکی از مهم ترین برنامه های راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگ...